Etiket: Çocuklarda Kekemelik Belirtileri

KONUŞMA BOZUKLUKLARI

KEKEMELİK (KONUŞMA BOZUKLUĞU)

Kekemelik konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı bir konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşımaktadır. Hız, vurgu ve doğru yerde yapılan duraklamalar bakımından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akmaktadır. Akıcılıkta ise ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar ve tekrarlamalar konuşmanın doğal akışını etkilemektedir. Bu etkileme durumu kekemelik olarak adlandırılmaktadır. Her kekemelik birbirinden farklı görülmektedir. Fakat benzer özellikler taşımaktadır. Bunlar: • Sözcüklerin bitirilmeden bırakılması • Anormal şekilde ses, hece ve sözcüklerin tekrar edilmesi                      • Seslerin normalden fazla uzatılması ( k k k kapı gibi) • Kekemeliği olan kişiler hangi sözcük ve seslerin onlar için problem olacağını bilip bu durumdan sözcük oyunları ile kaçmaya çalışırlar veya sözel iletişime geçmeyip sessiz kalmayı tercih ederler. Kekemeliğin nedenleri konusundaki düşünceler farklılık göstermektedir. Bazı uzmanlar genetik bir bozukluk olarak nitelendirmekte, bazıları ise öğrenilmiş bir davranış veya çevresel faktörlerin etkisi olduğunu belirtmektedir. Genellikle kekemelik 2-6 yaşlarda yani dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise okul çağında ve az da olsa yetişkinlikte de ortaya çıkabilmektedir. Birçok çocuk dil ve konuşma gelişiminde normal olarak adlandırabileceğimiz bir kekelemelik dönemi yaşar. 2-6 yaş arası okul öncesi dönemde çocuğun düşünme hızıKONEF GAZİANTEP

Çocuğu Kekeleyen Ebeveynler Ne Yapmalıdır?, Çocuklarda Kekemelik Nedir?, Kekemelik Terapisinde Neler Yapılmaktadır?, KONUŞMA BOZUKLUKLARI, KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Çocuklarda Kekemelik

Çocuklardaki Normal Akıcısızlıklar Nelerdir? Çocuklar 2-4 yaş aralığında çok hızlı bir dil gelişim evresinden geçer ve bu dönemde çocukların büyük bir kısmı konuşma esnasında normal akıcısızlıklar sergiler. Yani çocuk konuşurken sözcük tekrarı yapabilir. “Ben ben ben elma yiyeceğim”. Cümle içinde ya da cümleye başlarken “ee” , “hımm” , “öyle”, “bilmiyorum” gibi yineleyen belli sözcükler ekleyebilir. “Eee, anne pepe düşünce ee ben eee” . Ya da kurduğu cümleyi birkaç kez baştan revize edip değiştirerek kurabilir. Örneğin “Aliyle oynarken düştüm, Aliyle beraber oynarken düştüm, Aliyle beraber top oynarken düştüm. ” Tüm bu akıcısızlık türleri dil gelişiminin ilk aşamalarında normaldir. Çocuklarda Kekemelik Nedir? Kekeleme ise normal akıcısızlıktan tamamen farklıdır. Çocuk konuşma esnasında “be-be-ben”, “a-a-anne” gibi hece tekrarı yapabilir, “b-ben, a-anne” gibi bloklar yapabilir ya da “aaanne”, “beeen” gibi ses uzatabilir. İşte bu dönemde ortaya çıkan takılmalar gelişimsel kekemelik olarak adlandırılır ve çocukların ortalama ¼’ünde görülür. Okul dönemiyle birlikte çocukların büyük bir kısmında takılmalarda düzelme olur, ancak bir kısmında, bu durum kronik kekemelik olarak devam eder. Çocuğu Kekeleyen Ebeveynler Ne Yapmalıdır? Çocuğunda kekeleme davranışı gören aileler 6 ay süresince beklemeli ve bu süre zarfında çocuklarını iyi gözlemlemelidirler. Bu gözlem sırasında çocuğun takılmaların farkında olup olmadığı, kekemeliğin iniş ve çıkışları, özellikle tamamen kaybolur gibi olduğu dönemler not edilmelidir. Eğer çocukKONEF GAZİANTEP