Etiket: Konuşma bozukluğu nasıl giderilir?

KONUŞMA BOZUKLUKLARI

KEKEMELİK (KONUŞMA BOZUKLUĞU)

Kekemelik konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı bir konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşımaktadır. Hız, vurgu ve doğru yerde yapılan duraklamalar bakımından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akmaktadır. Akıcılıkta ise ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar ve tekrarlamalar konuşmanın doğal akışını etkilemektedir. Bu etkileme durumu kekemelik olarak adlandırılmaktadır. Her kekemelik birbirinden farklı görülmektedir. Fakat benzer özellikler taşımaktadır. Bunlar: • Sözcüklerin bitirilmeden bırakılması • Anormal şekilde ses, hece ve sözcüklerin tekrar edilmesi                      • Seslerin normalden fazla uzatılması ( k k k kapı gibi) • Kekemeliği olan kişiler hangi sözcük ve seslerin onlar için problem olacağını bilip bu durumdan sözcük oyunları ile kaçmaya çalışırlar veya sözel iletişime geçmeyip sessiz kalmayı tercih ederler. Kekemeliğin nedenleri konusundaki düşünceler farklılık göstermektedir. Bazı uzmanlar genetik bir bozukluk olarak nitelendirmekte, bazıları ise öğrenilmiş bir davranış veya çevresel faktörlerin etkisi olduğunu belirtmektedir. Genellikle kekemelik 2-6 yaşlarda yani dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise okul çağında ve az da olsa yetişkinlikte de ortaya çıkabilmektedir. Birçok çocuk dil ve konuşma gelişiminde normal olarak adlandırabileceğimiz bir kekelemelik dönemi yaşar. 2-6 yaş arası okul öncesi dönemde çocuğun düşünme hızıKONEF GAZİANTEP

KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Konuşma bozukluğu nasıl giderilir?

Hızlı konuşma ve Konuşma bozuklugu anlaşılmama nedeni ile oluşan bir durum olan konuşma bozukluğu, tıp literatüründe takifemi olarak adlandırılır. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen konuşma bozukluğu, etkili tedavi yöntemleriyle giderilmektedir. Peki konuşma bozukluğu nasıl tedavi edilir?   Konuşma bozukluğu (Takifemi) hızlı konuşma ve anlaşılmama nedeni ile oluşan bir bozukluktur. Aşırı heyecan ile birleşmesi sonucunda daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu durumda konuşan kişinin söyledikleri hiç bir şekilde anlaşılamaz. Bu durumun çok fazla süregelmesi ile iletişim bozuklukları ile zorluk yaşanmasına meydan vermektedir. Hızlı konuşan kişinin bu durumu yaşaması bazı nedenlere bağlıdır. Tabi ki dış dünyanın da bu durumda etkisini ve akış hızının artmasını da unutmamak gereklidir.   Konuşma bozukluğu (Takifemi) ; daha çok IQ seviyesi yüksek olan kişilerde görülme olasılığı yüksek olan bir bozukluktur. Bu tarz kişilerde söylenecek kelimenin söylenmeye başlamadan önce düşünüleni de dile aktarmaya başlamasıyla hızlanır ve ortaya çıkar. Kekemelik hastalığı olan kişilerin daha önce takifemi yaşadıkları ortaya çıkmıştır.       Kekemelik halinde; söylenecek kelimenin bir an önce ağızdan çıkarılmasını sağlamak için hızlı şekilde hareket etmesi ile bu sorun belli süre sonra takifeminin oluşmasına alt yapı oluşturmaktadır.Bu süreç ile artık alışkanlık haline gelmekte ve sürekli hızlı konuşulmaya devam edilmektedir. Bu durum telefon görüşmelerinde daha büyük sıkıntılar yaratabilmektedir. Karşıdaki kişiye hızlı birKONEF GAZİANTEP