Etiket: Sözlü İletişim Nedir

DİKSİYON VE HİTABET

Sözlü İletişim Nedir?

Sözlü İletişim Nedir? Bireyler arasında gerçekleşen her türlü karşılıklı konuşmalar ve yazışmalara sözlü iletişim denir. Bu iletişim türünde harfler ve sözcükler yardımıyla kişiler arasında karşılıklı mesaj alışverişi söz konusudur. Sözlü iletişim, dil ile gerçekleşir. Dil, bireyin kendisini ve çevresini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir rol oynar. İnsanlar ürettikleri bilgileri dil yardımıyla birbirlerine aktararak anlamlandırır ve böylece iletişim kurarlar. Burada sesin tonu, hızı, şiddeti ve vurgusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Sözlü iletişim; yüzyüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, halka hitaplar, sözlü sunumlar, telefonla yapılan konuşmalar, eğitim kursları, konferanslar, resmi konuşmalar, kurmay toplantıları gibi değişik formatlarda gerçekleştirilebilir. Sözlü iletişimin en belirgin özelliği iletişimde bulunan birimleri karşılıklı konumda buluşturmasıdır. Genel olarak iki farklı iletişimsel buluşma söz konusudur. Birinci iletişim biçimi kaynak ve alıcının aynı mekanı paylaştığı, yüz yüze iletişimdir. Yüz yüze iletişim bir ön hazırlık gerektiren panel, konferans, forum, ders, seminer ve toplantı gibi etkileşimlerdir. KONEF ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ Farklı ortam ve uzaklıkta olan bireylerin teknolojik araçlar kullanarak iletişim kurmaları da söz konusudur. Bu uygulamada ilk akla gelen araç, telefondur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte görüntülü telefon ve telekonferans gibi etkileşimli iletişim alanları da ortaya çıkmıştır. Sözlü iletişimin pek çok avantajı vardır. Bunlar; verilen haberin anlaşılma derecesinin yüksek olması, sorulan sorulara anındaKONEF GAZİANTEP