Kategori: DİKSİYON VE HİTABET

DİKSİYON VE HİTABET

Güzel Konuşma Kuralları

Güzel Konuşma Kuralları: 1. Dinleyiniz. Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın sirayeti yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde güzel konuşma da yapılamaz, orada konuşmanın da tadı olmaz. 2. Doğru ve güzel konuşmanın ikinci şartı, onun sağlam ve sistemli bir fikre dayanmasıdır. Konuşarak düşünme yerine, düşünerek konuşma esas olmalıdır. Boş konuşulmamalıdır. 3. Konuşmanın hazırlıklı bir sunuş konuşması olması durumunda hazırlığın usulüne göre yapılması ve konuşmanın planlanması şarttır. 4. Konuşma ne bıktıracak kadar ağır, ne de Çok hızlı  olmalıdır. 5. Konuşma ile nefes alıp verme ahenkli olmalı, nefessiz ve nefes nefese konuşulmamalı, nefeslenme sesi hissedilmemelidir. 6. İnsanın kişiliğini yansıtan sesin konuşmada önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Zira ses dalgınlık, korkaklık, aptallık, mahcupluk, kibirlilik, tatsızlık, bünyece zayıflık vb. birçok özellikleri ortaya koyar. Kaba, pürüzlü, sert, haşin, hım hım, genizden gelen, ince sesler dinleyenler üzerinde iyi bir etki bırakmaz. 7. Konuşmada ses tonu sözün, fikrin ve duygunun mahiyetine uygun bir tarzda ayarlanmalıdır. Sesin duyguları yansıtmaya, heyecanları duyurmaya, her anlamı ifadeye elverişli olması ve yerine göre tonunu değiştirmesi de konuşanın başarısı için önemli bir etkendir. 8. Konuşmada mümkün olduğu kadar zengin bir kelime kadrosu kullanılmalı, sınırlı bir dilden,KONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

Güzel Konuşma Sanatı Ne Demektir?

  Güzel konuşmak; nedendir bilinmez bir yetenek olarak görülür ve birçok insan, konuşma şeklini düzeltmek adına çaba göstermez. İnsanın kendisini olduğu gibi kabul ettiği nadir noktalardan biridir, konuşma üslubu. Oysa konuşma üslubunun, olduğu gibi kabul edilmemesi gereklidir. Çünkü bu yüzyılda bile insanların arasındaki uçurumları yaratan ve iletişim problemlerini zirvede tutan konuşma bozukluklarıdır. Yani birbirimizi yanlış anlamamız bazen de kendimizi yanlış ifade etmemizdir. Bu konuda Publilius Syrus çok manidar bir söz söylemiş. “Söz, ruhun aynasıdır; bir insan nasıl konuşuyorsa öyledir.” Konuşmanızın özünüzü yansıttığına inanıyorsanız öylece kalın ama konuşmanız sizi yansıtmıyorsa kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Güzel konuşmak Allah vergisi bir yetenek değildir. Kabul ediyorum ki bazı kişiler güzel konuşmaya yapısal özellik olarak daha yatkın daha yetenekli olabiliyor. Ama bu demek değil ki sizler güzel konuşma sanatının inceliklerine erişemezsiniz. Her güzel ve anlamlı çalışmanın arkasında emek vardır. Çalışma ve azim vardır. Sihirli bir değnekle elde edilecek bir şey değildir güzel konuşma sanatı. Maalesef estetik işlemler gibi birkaç uzman dokunuşuyla da mümkün değildir. Can Yücel’in dediği gibi “Her şey sende başlar.” Yani güzel konuşmak istemekle başlayacak bir süreçtir. Güzel Konuşma Aslında Nedir?   Güzel konuşma yıllarca eksik tanımlanmıştır. Bir spikerin kendine verilen bir metni; tonlama, vurgu gibi kurallara uyarak seslendirmesi güzel konuşma olarak görülmüştür. Yanlış değil ama eksikKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

HAZIRLIKSIZ KONUŞMALAR

HAZIRLIKSIZ KONUŞMALAR Tabiatı gereği konuşma ihtiyacında olan ve bu özelliğiyle de diğer canlılardan ayrılan insan, günlük hayatını devam ettirirken ister istemez diğer insanlarla iletişim kurar. Bunun için kişisel deneyim dışında herhangi bir hazırlık gerekmese de bu iletişimde (yazılı olmasa bile) toplumun belirlediği çok uzun bir geçmişi olan kurallar ve söz kalıpları kullanılır. Hazırlıksız konuşma, bireyin değil, toplumun belirlediği çerçevede gerçekleşir. Kendine güvensizlik, yetersiz hazırlık, heyecan gibi sebeplerle bazı kimseler, topluluk karşısında konuşmak istemezler. Fakat günlük konuşmaları sırasında devirdikleri çamların, kırdıkları kalplerin farkına bile varmazlar. Konuşma kurallarının yalnız hazırlıklı konuşmalar için geçerli olmadığını çoğu zaman unuturlar. Konuşmaya başladıkları andan itibaren bilgileri, görgüleri, terbiyeleri, dünya görüşleri, ahlak anlayışları, sosyal çevreleri… hakkında diğerlerine ipuçları verdiklerinin farkında değillerdir. Bu sebeple kuşlar ayaklarıyla insanlar dilleriyle yakalanırlar. “Dilim, seni dilim dilim edeyim.” ata sözünde de bu incelik vardır. Hatta bazen susmak, konuşmaktan daha iyi bir etki bırakabilir. “Söz biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus, adam sansınlar.” sözü bu gerçeği veciz biçimde ifade eder. Herhangi bir hazırlık gerektirmeden yapılan karşılıklı konuşmalarda da içtenlik, inandırıcılık, tatlı dillilik, doğruluk, dürüstlük, açıklık ve saygı ön plandadır. Hazırlıksız konuşmalardan bazıları aşağıda örneklenmiştir: SELAMLAŞMA Herhangi bir yerde birbirleriyle karşılaşan uygar insanlar, sözle veya davranışla birbirlerini selamlayarak iyi dilekte bulunurlar. Kültürümüzde önemli birKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

DİKSİYON DERSLERİ ALMANIN ÖNEMİ

Diksiyon Nedir Faydaları Nelerdir ? Diksiyon Dersleri almak neden önemlidir ? Konuşma tarzı ve anlatım şekli bir bireyin en önemli özelliğidir. Çünkü kişiyi gösteren konuşma şeklidir. Bu nedenle normal bir birey, kendi arkadaş ortamında konuşurken dahi ses tonuna, kullandığı kelimelere ve anlatıma dikkat etmelidir. Diksiyon gerek iş hayatında gerek bazı yerlerde büyük önem arz etmektedir. Eğer konuşma şeklinize dikkat etmiyorsanız, dinleyiciler sıkılır, dinlemez ve sizin için de kötü bir durum ortaya çıkar. İnsanlar görünüşleri ve konuşması ile ilk izlenimleri oluştururlar. Yeni tanıştığınız biri karşısında, mülakatta veya topluluk karşısında olsun hiç farketmez, düzgün bir diksiyon ve etkili bir konuşma ile açamayacağınız kapılar yoktur. Diksiyon Neden önemlidir ?    Diksiyon önemlidir. Çünkü kişinin kendini ifade edebildiği tek yol, konuşmadır. Eğer bir kişinin konuşması kötü ise kendini doğru ifade edemez. Bazı kelimeleri cümle içerisinde yanlış kullanır. Kastetmek istediği olayı yanlış anlatabilir. Günümüzde televizyon karşısına çıkan oyuncuların bazılarının diksiyonu o kadar bozuk ki. Bu oyuncuların oyunculuğu güzel olduğu için bir film veya dizide oynamaları gerekiyor. Buna çözüm olarak da dublaj yapıyorlar. Fakat bu da izlenen film veya dizinin büyüsünü bir anda bozuyor. Hayatın her alanında dosdoğru ve etkili konuşmak yaşam kalitemizi bir üst seviyeye çıkaracak yeğane şeydir. Diksiyon hangi mesleklerde önemlidir? Diksiyon hemen hemen herKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

Sözlü İletişim Nedir?

Sözlü İletişim Nedir? Bireyler arasında gerçekleşen her türlü karşılıklı konuşmalar ve yazışmalara sözlü iletişim denir. Bu iletişim türünde harfler ve sözcükler yardımıyla kişiler arasında karşılıklı mesaj alışverişi söz konusudur. Sözlü iletişim, dil ile gerçekleşir. Dil, bireyin kendisini ve çevresini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir rol oynar. İnsanlar ürettikleri bilgileri dil yardımıyla birbirlerine aktararak anlamlandırır ve böylece iletişim kurarlar. Burada sesin tonu, hızı, şiddeti ve vurgusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Sözlü iletişim; yüzyüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, halka hitaplar, sözlü sunumlar, telefonla yapılan konuşmalar, eğitim kursları, konferanslar, resmi konuşmalar, kurmay toplantıları gibi değişik formatlarda gerçekleştirilebilir. Sözlü iletişimin en belirgin özelliği iletişimde bulunan birimleri karşılıklı konumda buluşturmasıdır. Genel olarak iki farklı iletişimsel buluşma söz konusudur. Birinci iletişim biçimi kaynak ve alıcının aynı mekanı paylaştığı, yüz yüze iletişimdir. Yüz yüze iletişim bir ön hazırlık gerektiren panel, konferans, forum, ders, seminer ve toplantı gibi etkileşimlerdir. KONEF ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ Farklı ortam ve uzaklıkta olan bireylerin teknolojik araçlar kullanarak iletişim kurmaları da söz konusudur. Bu uygulamada ilk akla gelen araç, telefondur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte görüntülü telefon ve telekonferans gibi etkileşimli iletişim alanları da ortaya çıkmıştır. Sözlü iletişimin pek çok avantajı vardır. Bunlar; verilen haberin anlaşılma derecesinin yüksek olması, sorulan sorulara anındaKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

İletişim Nedir? İletişimin Ögeleri

İletişim Nedir? İletişimin Ögeleri İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilere iletişime geçer. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır. İletişim Türleri: “Dille gerçekleştirilen iletişim, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim, resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim, simgelerle gerçekleştirilen iletişim.” İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi, dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim; resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanışlıdır. İletişimin Öğeleri Şunlardır: Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur. İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır. Kanal: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır. Bağlam: İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır. Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır. Şifre: Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir. Bir iletişimde “gönderici-ileti-alıcı” öğeleri mutlaka bulunur, iletişimi başlatan unsur; göndericidir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için gönderici durumundaki kişinin, alıcıyı ve onunKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

GÜZEL KONUŞMANIN ÖNEMİ

KONUŞMA Güzel Konuşmanın Önemi GÜZEL KONUŞMA (RETORİK) a) Konuşma Yanlışları b) Güzel Konuşma Kuralları                                      KONUŞMA Konuşma, kişinin kendi çevresindekilerle iletişim kurmasının en yaygın, en etkili ve en pratik yoludur. İnsan bir gerçeği açıklamak, bildiklerini diğer insanlara öğretmek, deneyimlerini paylaşmak, varlığını kanıtlamak, ilgilendiği konuları öğrenmek, toplumsal etkileşimde bulunmak, duygularını ve düşüncelerini başkalarına aktarmak için konuşma ihtiyacındadır. Bu ihtiyacın en güzel biçimde karşılanması ise güzel konuşmanın önemine inanmaya ve sözlü anlatımın ilkelerine uymaya bağlıdır.   Güzel Konuşmanın Önemi İnsanların birbirleriyle iletişimlerinde söz, yazıdan daha önce, daha etkili ve daha pratiktir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri olan konuşmanın, usulüne göre yapılması hemen her alanda başarılı olmanın temel şartlarındandır. Kendini doğru ifade edebilme, gönülleri fethetme, dinleyenleri kolay ikna edebilme, meslekte başarı ve saygınlık kazanma, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilme vb. güzel konuşmaya bağlıdır. Güzel konuşmanın yaygın olduğu toplumlarda barış ortamını sağlamak, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, ekonomik ilişkileri düzenlemek daha kolaydır. Yöneticileri, avukatları, liderleri, tüccarı, iş adamlarını, öğretmenleri diğerlerinden daha saygın ve başararılı kılan temel etkenlerden biri de onların etkili ve güzel konuşmayı bilmeleridir. Bu nitelikteki kimseler, söylemek istediklerini güzel konuşma sanatının incelikleriyle ifadeKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET

ETKİLİ KONUŞMA YAPABİLMEK İÇİN 7 ÖNERİ

HİTABETİ GELİŞTİRMEK VE ETKİLİ KONUŞMA YAPABİLMEK İÇİN 7 ÖNERİ Düşündüklerinizi etkili bir şekilde aktarabilmek, iletişim kurduğunuz kişilerde yaratmak istediğiniz etkinin oluşmasını sağlar. Özellikle topluluk önünde güzel ve etkili konuşma yapmanın pek çok kişinin hayali olduğunu biliyoruz. Aslında bu düşüncenizi gerçekleştirmek sandığınız kadar zor değil. İşte, hem ikili ilişkilerde yararlanabileceğiniz hem de topluluk önünde daha güçlü konuşmalar yapabilmeniz için ihtiyacınız olan hitabeti geliştirme yolları: 1. Kitap Okumayı Alışkanlık Haline Getirin Etkili konuşma yapabilmek aslında düşündüklerinizi en iyi şekilde aktarmak demek. Bunun anahtarlarından biri ise elbette ki cümlelerinizde doğru kelimeleri tercih etmek, kelimeleri doğru bir şekilde kullanabilmek. Kelime haznenizi genişletip bunu yapmanıza yardımcı olacak şey ise tabii ki düzenli olarak kitap okumak, yani kitap okuma alışkanlığı kazanmak! Bu arada kitap okumanın, kelime haznenize katkı sağlamasının yanı sıra doğru kelime vurgusu ve cümle tonlaması yapabilmek konusunda da size yardımcı olabileceğini belirtmeden geçmeyelim. Eğer kelime vurgusu konusunda çalışmanız gerektiğini düşünüyorsanız okuduğunuz kitapları sesli bir şekilde, adeta kitabı seslendiriyor gibi okumanızı öneririz. 2. Kelimeleri Doğru Bir Şekilde Telaffuz Ettiğinizden Emin Olun Etkili iletişim için son derece önemli olan konulardan bir diğeri ise telaffuz! Kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmek için çalışmalar yapmalısınız. Kalem çalışması, telaffuz konusunda kesinlikle yapmanız gereken çalışmalardan biri. Ağzınıza bir kalem koyduktan sonraKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, etkili konuşma temelleri

Topluluk önünde konuşmak

Topluluk önünde konuşmak, Topluluk önünde konuşmak çoğu insanı heyecanlandırır, vücudunun kimyasını bozar; uykusunu kaçırır. Pek çok insan söyleyeceklerini unutmaktan, sahnede tökezlemekten, dilinin sürçmesinden, gülünç duruma düşmekten korkar; konuşmasının beğenilmeyeceği, dinleyicilerin sıkılacakları, yeteri kadar etkili olamayacağı endişesini duyar. Oysa konuşmak, insanın doğal hayatının bir parçasıdır. Sadece dışadönük olanlar değil, içedönük olanlar da bire bir ilişkilerde kendilerini çok iyi ifade ederler; konuşmaktan, anlatmaktan, paylaşmaktan zevk alırlar. Peki, insan neden tanıdıklarıyla bire bir konuşurken heyecanlanmaz da, tanıdıklarından bile oluşsa, bir topluluk karşısında konuşurken eli ayağına dolaşır? Neden insan annesiyle konuşurken son derece rahattır da, kalabalık karşısında konuşurken gerilir? İnsan yargılanmadığından emin olduğu zaman rahat konuşur ama topluluk karşısında geçince, dinleyicilerin kendisinin duruşunu,  vücudunu, davranışlarını, giysilerini, konuşmasını, düşüncelerini, bilgisini… yargılayacağıdan endişe duyar.  Topluluk önünde, kendisini adeta çıplak ve savunmasız hisseder. Bütün eksiklerinin, bütün kusurlarının ortaya çıkacağı hissine kapılır. Bu gerginlik yüzünden çoğu insan konuşma yapmamak için, türlü bahaneler uydurur. Bu psikolojinin etkisiyle,  insanların çoğu, topluluk karşısında “mükemmel” olmaya gayret ederler. Hem görünüşlerinin hem de konuşmalarının “hatasız” olmasını isterler. İşte bu mükemmellik çabası, konuşma yapacak insanı başka bir kalıba sokar; yakınlarıyla konuşurken kendini çok iyi ifade eden insan gider; vücudu, sesi, davranışları gerginleşmiş bir insan gelir. Çoğu insan topluluk önünde konuşurken tuhaflaşır; bir türlü “kendisiKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, Güzel Konuşabilmenin İnsana Kazandırdıkları, Güzel konuşmak için, Güzel Konuşmanın Kuralları, Konuşma Yanlışları Nelerdir?

GÜZEL KONUŞMA NEDİR?

Güzel Konuşmak Nedir? İçerik: » Güzel Konuşmak Nedir? » Güzel Konuşmanın Kuralları » Güzel Konuşmak İçin… » Güzel Konuşmanın Kolay ve Çabuk Yolları » Konuşma Yanlışları Nelerdir? » Konuşmanın Dokusu ve Örüntüsü                                                                             » Güzel Konuşabilmenin İnsana Kazandırdıkları   GÜZEL KONUŞMA NEDİR ? Güzel ve etkili konuşmayı çoğunlukla eksik tanımlar ve anlarız. Güzel konuşma bir spikerin, bir tiyatro sanatçısının, kendisine verilen metni veya düşünceyi tonlama, vurgu ve benzeri kurallara bağlı kalarak canlandırması şeklinde sanılmaktadır. Oysa bu güzel ve etkili konuşmanın yalnızca bir yönünü oluşturmaktadır. Sadece kulağa hoş gelen duygu ve dileklerin dışa vurumu konuşmanın tamamı değil yalnızca bir bölümüdür. Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında, önceden planlanmamış bile olsa duygu, dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir. Bu yüzden güzel konuşma tıpkı okumada olduğu gibi, beyinden başlayarak vücudumuzdaki birçok organın birbiri ile uyum içinde çalışması ile oluşan bir yetenek, alışkanlık, beceri ve sanat olarak tanımlanabilir. Güzel konuşma; yerine, zamanına, kişisine uygun olarak yapılan konuşmadır. Neyi, nerede, ne zaman, kime nasıl söyleyeceğini bilen birKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, güzel konuşmanın yolları, güzel ve akıcı konuşmak

Güzel Konuşmak İçin 10 Uzman Tavsiyesi

Güzel Konuşmak İçin 10 Uzman Tavsiyesi Hangimiz güzel ve akıcı konuşmak istemez ki? Güzel konuşmanın anahtarı hiç şüphesiz iyi bir diksiyon. Diksiyonu düzgün olanların iş ve sosyal yaşamlarında daha başarılı oldukları da bir gerçek. Hatta bu isimlerin kitleleri peşinden sürükleyen bir lider olmaları da kaçınılmaz. Dolayısıyla diksiyon ve güzel konuşma bu kadar önemliyken üzerinde durmamak olmaz. Forbes dergisi çeşitli şirket ve kuruluşların sözcülerinin güzel konuşma taktiklerini yazmış. Dilerseniz bu önerileri deneyerek siz de diksiyonunuzu ve konuşma şeklinizi iyileştirebilirsiniz. Floyd Abrams (Cahill Gordon Hukuk Bürosu avukatı): Ünlü avukat Abrams, çok konuşmanın ne kadar zararlı olduğunun altını çiziyor. “Çok fazla konuşursanız sıkıcı olursunuz ve tekdüzeliğe düşersiniz. Konuşmanızı sanki iki kişinin arasında geçen diyaloglara benzetin. Böylece jargon derdinden kurtulursunuz.” Ari Fleischer (Eski Beyaz Saray Basın Sekreteri): Fleischer de kısa ve öz konuşmanın önemini vurgulayanlardan. “Konuşmanızı gazetelerin manşetten verdikleri haberlerde kullandıkları dile benzetin. Konuşmanıza ileriye dönük tahminler ekleyin, karşıtlık ilkesini kullanın ama gerçekçi araştırmalarla bunu destekleyin. Eğlendirici olun. Kalabalığa ulaşmak için gerekirse kendinizi aşağılayan anektodlara başvurun. Uzun konuşmayın. 40 dakikadan sonrası sıkar.” Jim Gill (Bryan Cave Hukuk Bürosu avukatı): Güzel konuşmak için gerekli olan en önemli şeyin espri kabiliyeti olduğunu söylüyor. “Mizah her zaman geçerli bir yol. Ama taşı gediğine oturtmalısınız. Pot kırarsanız birKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, Konuşmada nefes tekniklerinin önemi, NASIL NEFES ALMALIYIZ, NEFES ALMA TEKNİKLERİ

Konuşmada nefes tekniklerinin önemi

Konuşmada nefes tekniklerinin önemi Yaşam sürüp giderken sürekli olarak nefes alıp veririz. Nefes alıp verirken bunu nasıl yaptığımızı düşünmeyiz. Ama topluluk karşısında konuşmalar yapıyorsanız alıştırmalarla nefesinizi geliştirmeniz gerekir.  Aslında sesini, dolayısıyla nefesini kullanmak zorunda olan herkes nefes alış verişini kontrol altına alarak, bilinçli bir hareket haline getirmelidir. Konuşma yaparken veya şarkı söylerken nefes alış verişinde göz önünde tutulması gereken noktalar şunlardır: Nefes: 1- Derin, 2- Sık, 3- Çabuk, 4- Düzenli, 5- Yumuşak, 6- Gürültüsüz alınmalıdır. En önemlisi gürültülü nefes alma büyük bir kusurdur. Dinleyiciyi rahatsız eder ve bu halin önüne geçilemezse konuşmacının konuşma kalitesini düşürür. Genel olarak burundan nefes alınması gerekse de, konuşmanın en sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi ve diksiyonun anlaşılabilmesi için bazen ağızdan nefes almak da gerekebilir. Konuşmacı, konuşma yaparken burundan nefes alacak kadar zaman bulamadığında ve duraklama zamanlarının kısaltılması gerektiğinde sözler seri bir şekilde hızla söylenirken duraksama zamanları kısalır, solunum gittikçe sıklaşır ve o zaman sadece burundan nefes almak yeterli olmaz. Böyle hallerde ağız ve burundan beraber nefes almak gerekir. Şarkıcı, oyuncu, öğretmen, sunucu gibi konuşmacılar sözlerini genellikle ayakta söylediği için, bulunduğu pozisyonuna uygun olarak nefesini ayarlamak zorundadırlar. Nefes verirken onu tutumlu kullanmak ve nefesi birden vermemek gerekir ki, uzun cümlelerin sonuna kadar nefesini yetirebilsin, cümlenin anlamını düşürecek yerlerde nefes almak zorundaKONEF GAZİANTEP

Diksiyon Kuralları, DİKSİYON VE HİTABET, İYİ BİR KONUŞMACI NASIL OLMALI

İYİ BİR KONUŞMACI NASIL OLMALI

İyi Bir Konuşmacı, Konusuna Hakimdir İster kalabalık bir gruba konferans veriyor, isterse arkadaş sohbetinde anısını anlatıyor olsun, ne söyleyeceğini bilir; kendine, bilgisine ve birikimine olan güvenini karşıya aktarır. Bunu sağlayabilmek için de çok yönlü bir ön hazırlık yapar. Kendisine yöneltilebilecek soruları yanıtlayabilecek, ya da en azından doğru yönlendirebilecek kapasitededir. Bilgi dağarcığının zenginliği, düşünsel yetkinliğini de arttıracak, neyi ne kadar söylemesinin daha uygun olacağına, dinleyicisini gözeterek, kolayca ve doğru olarak karar verebilecektir. Çünkü, konusuyla ilgili tüm ayrıntılar dinleyenleri ilgilendirmeyebilir. Bu durumda kişinin bir seçme yapması gerekecektir. Konusunun bütününe olan hakimiyeti, gerekliyi gereksiz den ayırt edebilmesini, seçenek sunabilmesini ve anında değişim yapabilme esnekliğine sahip olmasını getirecektir. İyi Bir Konuşmacı, Titiz Bir Planlamacıdır Anlattıklarının dinleyiciyi yormadan kolayca kavranmasını isteyen konuşmacı, aktaracaklarının ilgi ve önemine göre bir sıralama yapar. Ancak bu sıralamayı yaparken, kişinin dikkati, konu-dinleyici ilişkisinin doğru olarak saptanması üzerinde yoğunlaşır. Diğer bir deyişle konuşmacı, aynı konuyu farklı gruplara, farklı bir sıralamayla anlatır.Çünkü planlamayı belirleyen, dinleyenlerin nitelikleridir.Bu nedenle, bazen ana düşüncelerin, bazen de destekleyicilerin sıralamadaki yerleri değişebilir. İyi Bir Konuşmacı, İyi Bir Gözlemcidir Çevresinden algıladıklarını, duyguları ve birikimiyle harmanlayıp, eyleme dönüştürebilir. Kendini çevreleyen dünyaya, çevresindeki insanlara, olaylara ve durumlara karşı uyanıktır. Bunlarla ilgili gözlem ve bilgileri, konuşmalarını zenginleştirmek, somutlaştırmak ve etkileyiciliğini arttırmak içinKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, Etkili İletişim, Etkili İletişim Kurmanın Yolları ve Teknikleri

Etkili İletişim Kurmanın Yolları ve Teknikleri

Etkili İletişim Kurmanın Yolları ve Teknikleri İletişim her türlü duyguyu, düşünceyi ister konuşarak ister yazılı olarak isterse beden dili kullanarak ya da başka yollar deneyerek kişinin karşı tarafa aktarım yapmasıdır. İletişim sadece konuşmak yoluyla yapılmaz. Eskiden insanların birbirlerine duman yoluyla haber gönderiyor olmaları hatırlanırsa bu karşı tarafa bir durum aktarımı olduğu için iletişim kapsamına girmektedir. Olaylar karşısında sessiz bir şekilde durmak bile bir iletişim sağlamak demektir. İletişim kurmak basitken iletişim neden önemlidir? İyi bir iletişim kurmak için kullanabileceğimiz yöntemler; İyi bir iletişimin olmazsa olmazı dinlemektir. Yapılan araştırmalara bakıldığında aslında insanların dinleme oranları arttığı ve söylenenlerin sonunu sadece tahmin ederek karşı tarafla iletişime geçtikleri için pek çok sorunla boğuşmak zorunda olduklarını ortaya koymuştur.İletişim kurarken karşınızdaki insanı dinlemek yerine sürekli olarak lafını bölmeyin ya da konuşmanın devamını tahmin etmeye çalışmayın. 1.Güven Vermek ; Güven her kapının anahtarıdır. İyi bir iletişimin de anahtarı güvendir. İletişim kurarken karşı tarafa güven vermek aslında etkili bir iletişimde ilk adımdır.  Saygı Duymak; İletişim saygı kökenlidir. İnsanlar saygı duymadıkları kişilerle iletişim kurmazlar ve bu kişilerden uzak dururlar. İyi bir iletişim kurmak için saygı duymak gerekir. İyi Bir Dinleyici Olmak; İyi bir iletişim kurmak isteyen kişiler iyi bir dinleyici olabilirler, saygı duyabilirler ancak iletişimde kendilerine konuşma sırası geldiğinde empati yapmadanKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, etkili konuşma, etkili konuşma temelleri, güzel konuşma, konuşma teknikleri

Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri

Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri İnsanın çevresindeki diğer insanlar ile iletişim kurmasını sağlayan en etkili beceri konuşmadır. Katıldıkları çeşitli etkinliklerde konuşma becerisini etkili kullanabilen insanlar her zaman ön plana çıkar. Etkili ve güzel konuşma ile aktarılmak istenen düşünceler ve duygular daha iyi aktarılır. İnsanlar üzerinde etki yaratan her konuşma, dinleyicisini önemseyerek hazırlık yapan bir konuşmacı tarafından yapılır. Bu konuşmaların başarılı olmasını, içeriğin iyi hazırlanmış olmasının yanında içerik ve içerik aktarımının uyumluluğu da sağlamaktadır. Konuşmada uyumun sağlanması güzel konuşma teknikleri uygulanması ile mümkün olmaktadır. Bu teknikler, konuşmanın dinleyiciler tarafından ilgi ile takip edilmesini sağlar. Böylece konuşmacının amaçladığı etki ve aktarım gerçekleştirilir. Konuşma sürdürülürken yapılan her hareket dinleyici grubunu etkiler ve dinamiği belirler. Konuşmada pozitif etki yaratabilmek için konuşmacı, konuşmanın öncesinde, konuşma devam ederken ve konuşma genelinde bu teknikleri uygular. Güzel konuşma teknikleri önceden bilindiği ve bu tekniklere göre hazırlanıldığı takdirde konuşma başarısı da hazırlanmış olacaktır. Konuşmanın türü ister karşılıklı, özel veya söyleşi şeklinde olsun ister topluluğun önünde yapılan bir konuşma olsun, etkili ve güzel bir konuşma gerçekleştirebilmek için belirli etkenleri tanımak gerekir. Bu etkenler konuşmanın temel ögelerini oluşturur. Bu ögeler mesaj, dinleyici ve konuşmacıdır. Güzel konuşma teknikleri bu temel ögeler dikkate alınarak etkili bir konuşma yapılmasına yardımcı olur. Dinleyiciye verilen mesaj, bu mesajın ne şekilde aktarıldığıKONEF GAZİANTEP

DİKSİYON VE HİTABET, ÖZGÜVEN NASIL KAZANILIR, ÖZGÜVEN NEDİR

ÖZGÜVEN NEDİR

ÖZGÜVEN NEDİR?   Özgüven, bireyin kendisinden memnun olması, kendisi ve çevresiyle barışık yaşaması demektir. Diğer yandan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik, boyun eğme, aşırı uyum gösterme, yalnızlık, eleştirilere karşı hassas olma, güvensizlik, depresyon, aşağılık duygusu ve sevilmediğini hissetme gibi kavramlarla tanımlanabilir. ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ NASIL GELİŞİR? Kendini veya yeteneklerini çok acımasız bir şekilde eleştirmek. Olayların sonuçlarını, gerçekte olduklarından daha kötü bir şekilde değerlendirmek. Gerçekçi olmayan hedefler belirleme. Başarısızlık korkusu. Başarısızlık, hayal kırıklığı gibi olumsuz olayları bir deneyim gibi algılamaktansa, bunların üzerinde fazla durmak. Örneğin; bir dersinizden kaldığınızda, kendinizi bir dersten kalmış, iyi bir insan olarak düşünmektense, işe yaramaz ve başarısız biri olarak düşünmek. Bunu biraz açarsak hepimiz zaman zaman “Ah ben ne beceriksizim”, “benden adam olmaz”, “zaten şu işi başarsaydım alim olurdum” vb. bir sürü olumsuz yükleme yapmışızdır kendimize. Esasında bu yüklemelerimiz gelecekte gerçekten bize pahalıya mâl olmakta. Bizleri pasif, çekingen, özgüveni olmayan, arka planda kalmayı tercih eden bireyler haline getiriyor. Her şeyden korkar oluyoruz ve içimizde bulunan girişimcilik ruhunu yok ediyoruz. Özgüven ile hayattaki başarılarımızın doğru orantılı olarak birbirini tamamladığı göz önünden kaçırılmaması gereken bir nokta. Bizler başarılı olduğumuz, üzerinde defalarca alıştırma yaptığımız bir konuda daha az hata yapma olasılığına sahibiz. Sizlere hata yapmayacağımızı söylemiyorum ama gerçekten böyleKONEF GAZİANTEP