KEKEMELİK (KONUŞMA BOZUKLUĞU)

Kekemelik konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur.

Akıcı bir konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşımaktadır. Hız, vurgu ve doğru yerde yapılan duraklamalar bakımından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akmaktadır. Akıcılıkta ise ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar ve tekrarlamalar konuşmanın doğal akışını etkilemektedir. Bu etkileme durumu kekemelik olarak adlandırılmaktadır.

Her kekemelik birbirinden farklı görülmektedir. Fakat benzer özellikler taşımaktadır. Bunlar:

• Sözcüklerin bitirilmeden bırakılması

• Anormal şekilde ses, hece ve sözcüklerin tekrar edilmesi                     

• Seslerin normalden fazla uzatılması ( k k k kapı gibi)

• Kekemeliği olan kişiler hangi sözcük ve seslerin onlar için problem olacağını bilip bu durumdan sözcük oyunları ile kaçmaya çalışırlar veya sözel iletişime geçmeyip sessiz kalmayı tercih ederler.

Kekemeliğin nedenleri konusundaki düşünceler farklılık göstermektedir. Bazı uzmanlar genetik bir bozukluk olarak nitelendirmekte, bazıları ise öğrenilmiş bir davranış veya çevresel faktörlerin etkisi olduğunu belirtmektedir.

Genellikle kekemelik 2-6 yaşlarda yani dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise okul çağında ve az da olsa yetişkinlikte de ortaya çıkabilmektedir.

Birçok çocuk dil ve konuşma gelişiminde normal olarak adlandırabileceğimiz bir kekelemelik dönemi yaşar. 2-6 yaş arası okul öncesi dönemde çocuğun düşünme hızı konuşma hızından fazladır. Bu sebeple çocukta olan geçici kekemelik, konuşma gelişiminin doğal bir sonucu olarak görülebilmektedir. Yani çocuğu hemen kekeme olarak adlandırmamak gerekir.

Kekemelik şikayeti olan hastalara öncelikle psikiyatrist ruhsal değerlendirme yapmalı ve çoğunlukla yanında görülen psikiyatrik bozukluklar tedavi edilip endişe azaltılmalı ve  konuşma Bozuklukları uzmanına Başvurmalıdır

KONEF GAZİANTEP

Bir yanıt yazın