Sözlü İletişim Nedir?

Sözlü İletişim Nedir?

Bireyler arasında gerçekleşen her türlü karşılıklı konuşmalar ve yazışmalara sözlü iletişim denir. Bu iletişim türünde harfler ve sözcükler yardımıyla kişiler arasında karşılıklı mesaj alışverişi söz konusudur. Sözlü iletişim, dil ile gerçekleşir. Dil, bireyin kendisini ve çevresini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir rol oynar. İnsanlar ürettikleri bilgileri dil yardımıyla birbirlerine aktararak anlamlandırır ve böylece iletişim kurarlar. Burada sesin tonu, hızı, şiddeti ve vurgusu ayrı bir önem kazanmaktadır.

Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Sözlü iletişim; yüzyüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, halka hitaplar, sözlü sunumlar, telefonla yapılan konuşmalar, eğitim kursları, konferanslar, resmi konuşmalar, kurmay toplantıları gibi değişik formatlarda gerçekleştirilebilir.

Sözlü iletişimin en belirgin özelliği iletişimde bulunan birimleri karşılıklı konumda buluşturmasıdır. Genel olarak iki farklı iletişimsel buluşma söz konusudur. Birinci iletişim biçimi kaynak ve alıcının aynı mekanı paylaştığı, yüz yüze iletişimdir. Yüz yüze iletişim bir ön hazırlık gerektiren panel, konferans, forum, ders, seminer ve toplantı gibi etkileşimlerdir.

KONEF ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Farklı ortam ve uzaklıkta olan bireylerin teknolojik araçlar kullanarak iletişim kurmaları da söz konusudur. Bu uygulamada ilk akla gelen araç, telefondur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte görüntülü telefon ve telekonferans gibi etkileşimli iletişim alanları da ortaya çıkmıştır.

Sözlü iletişimin pek çok avantajı vardır. Bunlar; verilen haberin anlaşılma derecesinin yüksek olması, sorulan sorulara anında cevap verilebilmesi, anlaşılmayan konuların üzerinde gerektiği kadar durulması ve eş zamanlı geri bildirimde bulunabilmesi gibi ifade etmek mümkündür. Sözlü iletişimin bu avantajlarına karşılık; sözlü araçların tartışmalarda belgelenememesi, uzun konuşma ve görüşmelerle işlerin engellenmesi ve çeşitli basamaklardan geçtikçe sözlü mesajın amacını ve özünü yitirmesi gibi sakıncaları vardır.

Söz konusu sakıncalara rağmen en etkili iletişim biçimi sözlü ve yüzyüze olanıdır. Çünkü, alıcının yalnızca duymakla kalmayıp, göndericinin (konuşanın) duygu ve niyetini açıklayan el ve yüz hareketlerini de görebilmesi önemlidir. Böylece, anlaşılmayan hususları sorarak kısa süre içerisinde geri bildirim de sağlanabilir.

Sözlü iletişimde etkili ve başarılı olabilmek için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Samimi ve açık sözlü olmak,
 • Konuşma becerisinin olabildiğince geliştirilmesi,
 • Konuşma üslubunun iyi ayarlanması,
 • Gözgöze gelindiğince bakışların kaçırılmaması,
 • Konuşmada bazen mizahi öğelere de yer verilmesi.

 

Sözlü İletişim Türleri Nelerdir?

Birçok sözlü iletişim türünden bahsedilebilir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Konferans
 • Seminer
 • Sempozyum
 • Panel
 • Forum
 • Açık Oturum
 • Münazara
 • Söylev
 • Röportaj
 • Mülakat
 • Tartışma
 • Kongre
 • Tebliğ

Bir yanıt yazın